ZAŠTITNIK PACIJENTOVIH PRAVA

suzana vidanovic

Suzana Vidanović, diplomirani pravnik

Pismenim putem možete joj se obratiti na adresu:

Opšta bolnica Pirot
Zaštitnik pacijentovih prava
Ul. Vojvode Momčilab.b, 18300 Pirot

Takođe, možete je pozvati na telefon: 010/305-394 ili poslati mejl: suzana.vidanovic@pibolnica.rs

Pacijenti koji smatraju da je povređeno ili ugroženo njihovo zakonom garantovano pravo, mogu se obratiti pismenim putem Zaštitniku pacijentovih prava.

Zaštitnik je nadležan za davanje pravnih saveta, rešavanje eventualnih nesporazuma i ocenu osnovanosti podnetog prigovora u roku od 5 dana.

Napomene:

  • anonimni prigovori se ne evidentiraju

  • prigovor podnosi pacijent ili član njegove uže porodice

  • odgovor se dostavlja podnosiocu prigovora u roku od 5 dana

  • predmet prigovora, tj. razlog za njegovo podnošenje mora biti preciziran u pogledu vrste, vremena, mesta i lica na koje se prigovor odnosi

  • zaštitnik pacijentovih prava odgovor daje kao pravni savet, mišljenje ili obaveštenje o suštini i obimu konkretnog pacijentovog prava

  • ako je zaštitnik svojim posredovanjem ispravio konstatovanu grešku ili propust , time sprečio štetne posledice ili ugrožavanje prava pacijenta- to se konstatuje u odgovoru na prigovor

  • pacijent nezadovoljan odgovorom na prigovor , može se obratiti pismenim putem Zdravstvenoj inspekciji , odnosno Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd


 

Za pacijente:
tacka    Informator za pacijente
linija
   Kućni red
linija
   Saveti lekara
linija
   Zaštitnik pacijentovih prava
linija
o
dzpirot
sld
vodici
Svet Medicine Na Dlanu

 


O nama   I    Vesti   I   Mapa sajta   I   Kontakt   

© Opšta bolnica Pirot 2018